#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

ارزيابي تاثير تصوير ذهني از كشور مبدﺃ بر نگرش و تمايل به خريد مصرف كنندگان

مقدمه:

گرایش به سمت کالاها و نشان های با کیفیت جهانی در کشورهای در حال توسعه یک واقعیت است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .بنابراین محصولات داخلی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران قادر باشند بطور موثر با محصولات وارداتی رقابت کنند.درک عواملی که تصمیم خرید مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد برای شرکتها مخصوصا شرکت هایی که در بازار جهانی رقابت می کنند بسیار حیاتی و مهم است.یک عقیده متعارف این است که مصرف کنندگان محصولات کشورهای دیگر را بر مبنای ارزیابی ذهنی از کشور مبدا خریداری می کنند و در بعضی از موارد ،مصرف کنندگان محصولات بی کیفیت داخلی را نسبت به محصولات با کیفیت خارجی ترجیح می دهند و بر عکس در موارد دیگر ،محصولات بی کیفیت خارجی را نسبت به محصولات با کیفیت داخلی ترجیح می دهند.بنابراین عوامل دیگری می تواند دلیل این پدیده را روشن کند.امروزه شاهد ورود انواع کالاهای خارجی به کشورمان هستیم و این امر حکایت از این واقعیت دارد که کالاهای خارجی عرصه را ر کالاهای ساخت داخل تنگ کرده اند.یکی از عواملی که می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند دانش حاصل از محصول می باشد .مصرف کننده با داشتن دانش کافی از محصول می تواند در نگرش خود از محصول تغییر ایجاد نماید و در نهایت این تغییر نگرش بر تمایل به خرید آن محصول سایه افکند و به سمت محصول با کیفیت تر و یا حتی داخلی گام بردارد.این تحقیق بر تاثیر ارزیابی تصویر ذهنی کشور مبدا بر نگرش و تمایل به خرید مصرف کنندگان می پردازد.

 

 

 

1-2- عنوان تحقیق

ارزيابي تاثير تصوير ذهني از كشور مبدﺃ بر نگرش و تمايل به خريد مصرف كنندگان

 

1-3- بیان مسئله

مصرف کنندگان دیدگاه های عمومی و گسترده ای درباره تولیدات ساخته شده در کشورهای متفاوت دارند.این دیدگاه های عمومی نسبت به یک کشور یا تصویر ذهنی از کشور مبدا کالا تاثیر بسزایی بر نگرش مصرف کنندگان به مارک و برندهای ساخته شده در کشور مورد نظر دارند.

لازم به ذکر است تصویر ذهنی از کشورها درک عمومی مصرف کنندگان در مورد کیفیت محصولات ساخته شده در کشور سازنده(مبدا کالا)را دربرمی گیرد.رفتار مصرف کننده به رفتار مصرف کنندگانی اشاره می کند که کالاها و خدمات را برای مصرف خریداری می کنند و این که مردم چگونه خرید می کنند و چه چیزهایی را می خرند و چرا میخرند.

تصویر ذهنی از کشورها میتواند تاثیر مستقیم روی قصد خرید کردن داشته باشد و می تواند به مفهوم هاله درخشان مشتری تعبیر گردد.مصرف کنندگان با استفاده از تصویر ذهنی از کشورها کیفیت برند محصول موردتقاضای خود را نیز تصور می نمایند.زیرا تا قبل از خرید-استفاده از محصولات قادر به تشخیص کیفیت مناسب کالا نخواهند بود.فرضیه هاله درخشان نشان میدهد که مصرف کنندگان ممکن است به سادگی از خرید محصولات نا اشنا با برند خارجی صرف نظر نمایند زیرا ممکن است انان استنتاج نامناسب در مورد کیفیت برند به دلیل نا اشنا بودن با محصولات ان کشور داشته باشند.یکی از دلایل انتخاب و تصمیم گیری افراد در امر خرید می تواند هاله درخشان تصویر ذهنی ساخته شده از کشور بوده که عامل اصلی در جذب مشتریان به منظور جلب نظر به کیفیت یک محصول ناشناخته می باشد.

عدم وجود تصور شفاف از عوامل تاثیر گذار بر رفتار مصرف کننده و تصمیم به خرید مصرف کننده و به خصوص نحوه برخورد و تغییرﭘذیری نگرش مصرف کنندگان در مورد اطلاعات کشور سازنده محصول و تاثیر ان بر تصمیم خرید انجام تحقیقات پژوهش را در مورد برند های مختلف ضروری می سازد.نتایج این گونه تحقیقات با ارائه تصویر شفافتر راهنمایی کلیدی برای بازاریابان در جهت تدوین استراتژی بازاریابی برای برندهای داخلی و خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت بدنبال دارد و همچنین راهکاری برای حمایت از تولید داخل محسوب می شود.

محصولات مورد نظر در اين تحقيق چای و برنج از سه کشور ایران و هند و سریلانکا است  و جامعه ي آماري مصرف كنندگان محصولات ذكر شده هستند.

آگاهي نسبت به تاثير تصوير ذهني كشور مبدا بر تمايل و نگرش مصرف كننده و شناسايي عوامل مداخله گري مانند دانش محصول در توسعه ي چارچوب نظري و  بينش مديران بازار يابي و توليد كنندگان محصولات متفاوت نقش عمده اي دارد و موجب تدوين استراتژي هاي تاثير گذار و اثر بخش در جهت كسب نگرش مثبت مصرف كنندگان و تشويق آنها به خريد مجدد محصولات مورد نظر مي شود.

 

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2عنوان تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-3بیان مساله…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4اهمیت موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………… 7

1-5 سوال و فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………. 7

1-6-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-1قلمرومکانی تحقیق……………………………………………………………………………………… 9

1-7-2قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………… 9

1-7-3قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 10

1-10تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………11

                                                        فصل دوم     

2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ..13

2-2تعریف مارک تجاری………………………………………………………………………………………. ..15

2-3ارزش ویژه نام تجاری…………………………………………………………………………………….. ..16

2-4-تعاریف ارزش ویژه نام تجاری………………………………………………………………………… ..17

2-5- ارزش ویژه نام تجاری و ابعاد آن…………………………………………………………………………………..18

2-6-اثرات ارزش ویژه نام تجاری…………………………………………………………………………………………19

2-7- تلاش های بازاریابی به عنوان سوابق ارزش ویژه نام و نشان تجاری(مارک تجاری)……………20

2-8- رویکردهای متفاوت در مورد ارزش ویژه نام و نشان تجاری…………………………………………..22

2-8-1 رویکردهای مالی………………………………………………………………………………………………………22

2-8-2 رویکردهای مشتری…………………………………………………………………………………………………..22

2-9- مروری بر مدل های سنجش رویکرد مشتری…………………………………………………………………..23

2-9-1 روش ارزش‌گذاری BAV……………………………………………………………………………………….23

2-9-2 مدل BrandZ………………………………………………………………………………………………………….27

2-9-3 مدل YDL:……………………………………………………………………………………………………………….30

2-9-4 مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری دیوید آکر……………………………………………………………….31

2-9-41 آگاهی از نام و سمبول تجاری…………………………………………………………………………………31

2-9-42 کیفیت ادراک شده………………………………………………………………………………………………….33

2-9-4 -3مجموعه ای از تداعی ها………………………………………………………………………………………….33

2-9-4-4-پایگاه مشتری…………………………………………………………………………………………………………33

2-9-4-5-دیگر دارایی اختصاصی…………………………………………………………………………………………….34

2-9-5-مدل کاپفرر…………………………………………………………………………………………………………………34

2-9-6-مدل کلر…………………………………………………………………………………………………………………….35

2-10استراتژی بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………..37

2-11-تداعی ارزش ویژه نام و نشان تجاری……………………………………………………………………………….38

2-12-تصورذهنی از شرکت…………………………………………………………………………………………………….39

2-13-تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………………40

 

 

 

فصل سوم

3-1روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….44

3-2جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. 45

3-3حجم نمونه و روش اندازه گیری………………………………………………………………………… 45

3-4-متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………47

3-5ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش……………………………………………………………………….. 48

3-5-1داده های ثانویه………………………………………………………………………………………….. 48

3-5-2داده های اولیه……………………………………………………………………………………………. 48

3-6پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………… 49

3-7روایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………… 51

3-8 روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها ……………………………………………………………………..52

 

فصل چهارم

4-1 تجزيه و تحليل و توصيف داده‌هاي گردآوري شده ……………………………………………………………58

4-2 توصيف مشخصات و ويژگي هاي اعضاي نمونه ……………………………………………………………….58

4-3تحليل ماهيت و ويژگي‌هاي متغير تحقيق…………………………………………………………………………….59

4-4آزمون و تحليل مرتبط با مدل و فرضيه‌هاي تحقيق ……………………………………………………………..60

فصل پنجم

5-1مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن………………………………………………………………………81

5-2محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..88

5-2-1محدوديت زماني تحقيق ……………………………………………………………………………………………….89

5-2-2-محدوديت‌ مكاني تحقيق ……………………………………………………………………………………………89

5-2-3-محدوديت موضوعي……………………………………………………………………………………………………90

5-3-پيشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………91

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………….93

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فرمت ورد 119 صفحه

138,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.