#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

بيان مسأله 

با انجام بازرسی در صنعت می توان نقاط شرایطی را که می تواند منجر به وقوع حوادث جبران ناپذیری به لحاظ آسیب به افراد، تجهیزات و محیط زیست وارد نماید، از قبل مشخص نمود. همچنین با انجام بازرسی فنی می توان مکانیزم های تخریب را شناسایی،پایش و اندزه گیری کرده و زمان تبدیل نقص(خرابی) به نقطه بحرانی را مشخص نمود.

بدون شک امروزه توجه روز افزونی نسبت به مقوله ریسک و روش های مبتنی بر ریسک جهت تدوین استراتژی های بازرسی، نگهداری و مدیریت در صنایع فرایندی نفت ،گاز،پتروشیمی و صنایع نیروگاهی سراسر جهان از جمله ایران بوجود آمده است. تکنولوژی بازرسی بر مبنای ریسک[1] به صاحبان صنعت این توانایی را می دهد تا محدوده ای از فاکتور های کلیدی، نظیر در نظر گرفتن سطح قابلیت اعتماد به تجهیزات، و همچنین ایمنی، بهداشت و محیط زیست[2] و مسائل مالی را در فرایند های تصمیم گیری خود در نظر داشته باشند. استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک، ابزاری را جهت بهبود مستمر برنامه های بازرسی از تجهیزات فراهم نموده و کاهش سیستماتیک آنها را به دنبال خواهد داشت. همچنین می توان از نتایج بازرسی بر مبنای ریسک به عنوان ابزاری جهت برنامه ریزی سالیانه سازمان ها استفاده نمود. به گونه ای که با استفاده از آن می توان منابع و بودجه لازم برای عملکرد تجهیزات در سطوح قابل قبولی از ریسک و کارایی را مشخص نمود.

بازرسی بر مبنای ریسک ابزاری مدیریتی جهت تشخیص و اولویت بندی ریسک های مربوط به سیستم های تحت فشار و ارائه برنامه بازرسی بر اساس ریسک های محاسبه شده می باشد. در واقع استفاده از آنالیز ریسک جهت مدیریت برنامه های بازرسی تجهیزات صنعتی می باشد.

بطور خلاصه، در تکنیک RBI ابتدا میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار محاسبه شده و از حاصل ضرب این دو فاکتور (یعنی احتمال و پیامد) میزان ریسک بدست می آید. سپس بر اساس اندازه ریسک بدست آمده، تجهیزات اولویت بندی شده و برنامه بازرسی برای آنها تعریف میگردد. در این تکنیک، بر خلاف برنامه های سنتی بازرسی که یا بر اساس نظر کارخانه سازنده یا استاندارد انجام می پذیرد(Fixed Interval) و یا بر حسب شرایطی که تجهیز پشت سر گذاشته(Condition Base) اما با در نظر گرفتن احتمال خرابی که در کل نگاهی به عقب وتاریخچه آن تجهیز در گذشته دارد(Reactive)، فاصله زمانی ثابتی برای بازرسی تجهیزات تعریف نمیگردد، بلکه هر دستگاه بازه زمانی و برنامه جداگانه ای جهت بازرسی دارد.

بکار گیری اصول کلی آنالیز ریسک بمنظور اولویت بندی و مدیریت برنامه های بازرسی، که امروزه تحت عنوان RBI از آن یاد می شود، یکی از جدید ترین کاربرد های اصول ریسک می باشد که احتمال و شدت پیامد وقوع ازکارفتادگی تجهیزات مربوطه را با نگاهی پیشگیرانه[3] مورد برسی قرار می دهد.

در اين روش بر خلاف روشهاي سنتي بازرسي، فاصله زماني ثابتي تعريف نمي گردد بلكه براي هر دستگاه، فاصله زماني و روش بازرسي مشخصي تعيين مي شود. با استفاده از بازرسي بر مبناي ريسك، ضمن اجتناب از بازرسي هاي مكرر، مي توان امكانات و توانمنديهاي بازرسي را بر روي دستگاههايي با ريسك بالاتر متمركز نمود.

بطور خلاصه مزایای استفاده از روش RBI عبارت است از : افزایش ایمنی و قابلیت اعتماد تجهیزات ، کاهش توقف های غیر برنامه ریزی شده واحد، کاهش هزینه های بازرسی فنی و خطر ازکار افتادگی، برنامه ریزی دقیق بازرسی فنی و تعمیرات ،افزایش فاصله بازرسی های فنی و تعمیرات دوره ای و همچنین افزایش خاصیت کار گروهی و بکارگیری دیدگاههای متفاوت می باشد.

کاربرد بازرسی بر مبنای ریسک در بازرسی تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی از اواخر دهه 1980 توسط چندین شرکت آغاز گردید و برای اولین بار در سال 1393 به صورت مکتوب انتشار یافت. سنگ بنای یک پروژه مشترک صنعتی با حمایت 21 شرکت پالایشی و پتروشیمی در سال 1993 و به سرپرستی انستیتوی نفت آمریکا[4] به منظور تدوین دستورالعمل های بازرسی بر مبنای ریسک جهت کاربرد در صنایع نفتی بنا نهاده شد.

 

12. پیشینه تحقيق

 

سید جواد هاشمی و همکاران(2009) با مطاله خود از طریق نحوه استقرار بازرسی بر مبنای ریسک در واحد تقطیر اتمسفری پالایشگاه آبادان به یک سیستم منسجم مدیریت یکپارچگی تجهیزات با استفاده از نرم افزار دست یافتند. خروجی این مطاله دستیابی به یک سیستم مدیریت یکپارچه تجهیزات بر اساس استراتژی بازرسی بر مبنای ریسک و مزایای حاصل از آن از نظر صرفه جویی های اقتصادی، مسائل ایمنی و متمرکز شدن برنامه های بازرسی بوده است. [1]

 

آقای جیان شوایی و همکاران (سال 2011) با مطالعه RBI  مخازن بزرگ نگهداری نفت خام دریافتند که نتایج غالب متد دوره ای بازرسی داخلی در پایین تر از سطح بازرسی و یا بالاتر از سطح بازرسی می باشند. بنابراین، چگونگی تعیین منطقی (قابل قبول) فاصله بازرسی داخلی، در جهت متعادل سازی نیازهای بهره برداری ایمن و هزینه بازرسی جهت مخازن نفت خام بسیار قابل توجه بوده است در این مطالعه، تکنولوژی بازرسی بر مبنای ریسک(RBI) جهت ارزیابی کمی ریسک مخازن نفت خام و انبار نفت درچین مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه ریسک بین دیواره مخزن و پایین آن نشان می دهد که ریسک مخزن وابسته به پایین آن می باشد. در این مطالعه دستورالعمل پیش بینی فاصله بازرسی داخلی[5] برای مخازن نفت خام نیز موجود بوده است. بازه بازرسی داخلی پیش بینی شده توسط متد RBI به تدریج با افزایش سطح قابل قبول ریسک گسترش یافته است و نهایتا این روش برای تعیین ریسک قابل قبول مخازن نفت خام پیشنهاد گردید که عدد3.45 ×10-4 به عنوان ریسک قابل قبول مخزن نفت تعیین گردید. عدد 0.8 به عنوان فاکتور ایمنی برای تعیین نهایی بازه بازرسی داخلی برای 18 مخزن نفت خام پیشنهاد گردید.

[1] Risk Base Inspection)RBI)

[2] Health, Safety and Environment(HSE)

[3] Proactive

[4] American Petroleum Institute(API)

[5] Internal Inspection Interval

چكيده …………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..2  

 

فصل اول : كليات

1-1 بيان مساله ………………………………………………………………………………………….4

پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………….5

ضرورت انجام …………………………………………………………………………………………..8

هدف مطالعه ……………………………………………………………………………………………..8

1-4-1  هدف آرماني …………………………………………………………………………………8

1-4-2  اهداف ويژه ………………………………………………………………………………….8

1-5 هدف كاربري …………………………………………………………………………………….8

1-6 سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………..9

1-7 فرضيه ………………………………………………………………………………………………9

1-8 تعاريف و مفاهيم ………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم: آشنايي با فرآيند توليد

2-1 آشنايي با محدوده تحت مطالعه …………………………………………………………..18

2-2 تاريخچه صنعت پتروشيمي در ايران  ……………………………………………………18

 

2-3 آشنايي با شركت پليمر آريا ساسول …………………………………………………..19

2-4 شرح فرايند واحد الفين …………………………………………………………………..20

2-5 بخش دي اتانايزر …………………………………………………………………………..24

2-5-1 جداسازي برش هاي دوكربنه ………………………………………………………24

2-5-2 هيدروژناسيون استيلن ………………………………………………………………..25

2-5-3 احيا كاتاليست ………………………………………………………………………….26

فصل سوم : مواد و روش ها ( روش كار و تحقيق )

3-1 انواع تكنيك هاي بازرسي بر ميناي ريسك ……………………………………….29

3-1-1 روش كيفي ……………………………………………………………………………..30

3-1-1-1 رتبه بندي واحدها بر اساس ريسك بالقوه …………………………………31

3-1-1-2 احتمال وقوع از كارافتادگي ……………………………………………………32

3-1-1-3 پيامدهاي وقوع از كار افتادگي ………………………………………………..33

3-1-1-4 نتايح …………………………………………………………………………………..37

3-1-1-5 تعيين نواحي بحراني كه نيازمند توجه بيشتري در حين بازرسي

 مي باشند ………………………………………………………………………………………….37

3-1-2 روش كمي ……………………………………………………………………………..38

3-1-2-1 محاسبه پيامدهاي ازكارافتادگي ………………………………………………40

3-1-2-1-1 تخمين سرعت خروج سيال ……………………………………………….40

3-1-2-1-2 پيش بيني رفتار نشتي ………………………………………………………..40

3.-1-2-1-2-1 تاثيرات اشتغال زا ………………………………………………………..40

3-1-2-1-2-2 تاثيرات سميت …………………………………………………………….41

 

3-1-2-1-2-3 تاثيرات زيست محيطي ……………………………………………………41

3-1-2-1-2-4 تاثيرات خسارت مالي ناشي از توقف توليد ………………………..42

3-1-2-1-3 كاربرد مدل هاي تاثير براي تخمين پيامدها …………………………….42

3-1-2-2 مروري بر احتمال وقوع از كار افتادگي ……………………………………..43

3-1-2-3 محاسبه ريسك ……………………………………………………………………..43

3-1-3 روش نيمه كمي ………………………………………………………………………..44

3-1-3-1 آناليز پيامد ……………………………………………………………………………45

3-1-3-2 آناليز احتمال …………………………………………………………………………48

3-1-3-3 آناليز ريسك …………………………………………………………………………49

3-2 دليل ارائه متدلوژي بكاررفته در اين تحقيق ………………………………………..49

3-3 ارائه (روش كار ) متدلوژي بازرسي بر مبناي ريسك بكارگرفته شده

در صنعت مورد مطالعه ………………………………………………………………………….50

3-3-1 فلوچارت معرفي روش بكارگرفته شده جهت مديريت بازرسي بر

 مبناي ريسك ………………………………………………………………………………………50

3-3-2 عناصر كليدي برنامه مديريت بازرسي بر مبناي ريسك و مراحل

 انجام آن ……………………………………………………………………………………………51

3-3-2-1 مرحله اول : تشكيل تيم RBI………………………………………………….52

3-3-2-1-1 تعيين مسئوليت ها ……………………………………………………………..53

3-3-2-1-2 آموزش و تائيد صلاحيت پرسنل براي اجراي RBI…………………56

3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوري داده هاي مورد نياز در سيستم

ارزيابي ريسك …………………………………………………………………………………..57

3-3-2-2-1 منابع داده هاي خاص سايت( واحدهاي توليدي ) …………………59

 

3-3-2-3 مرحله سوم : فرايند تعيين ريسك تجهيزات …………………………………60

3-3-2-3-1 پيامد وقوع از كار افتادگي ……………………………………………………60

3-3-2-3-1-1 فاكتور پيامد ايمني (Csaf)………………………………………………61

3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)………………………………………………………….61

3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)………………………………………………………61

3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سيال (Fi)……………………………………………………….62

3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سيال (Fis)…………………………………………….62

3-3-2-3-1-2 فاكتور پيامد آلودگي (Cpol)…………………………………………..63

3-3-2-3-1-3 فاكتور پيامد توليد (Cprod)…………………………………………..64

3-3-2-3-1-3-1 فاكتور تعمير (Frep)…………………………………………………64

3-3-2-3-1-3-2 فاكتور قابليت كاركرد (Fop)……………………………………..65

3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازكارافتادگي………………………………………………….65

3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ميزان

 ريسك (Risk Ranking)………………………………………………………………….75

3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ………………………………….76

3-3-2-5-1 حداكثر فاصله زماني بازرسي (چه زماني بازرسي انجام پذيرد)….77

3-3-2-5-2 روش هاي بازرسي (چگونه بازرسي انجام پذيرد)…………………..78

3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسي ( چك ليست ) / ارزيابي تفصيلي …….79

3-3-2-6 مرحله ششم : مديريت و كاهش ريسك ……………………………………79

3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزيابي مجدد …………………………………………………..80

 

فصل چهارم:نحوه پياده سازي مدل پيشنهاديRIB بر روي واحد مورد مطالعه (درام 406)

مرحله اول : تشكيل تيم RBI……………………………………………………………………82

مرحله دوم : جمع آوري اطلاعات و داده ها ……………………………………………….82

مرحله سوم : تعين ريسك تجهيزات ………………………………………………………….85

مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ريسك آنها ………………………………86

مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ………………………………………………….86

مرحله ششم : مديريت كاهش ريسك ……………………………………………………….87

مرحله هفتم : ارزيابي مجدد ……………………………………………………………………88

 

فصل پنجم: نتايج تحقيق

5-1 نتيجه گيري از متدلوژي ارائه شده …………………………………………………….91

 

فصل ششم: تفسير نتايج

6-1 جمع بندي و تفسير كلي نتايج …………………………………………………………120

6-2 پيشنهادات …………………………………………………………………………………..

 

فرمت ورد 142صفحه

 

138,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.