#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

مقاله سنجش همراستایی استراتژیک در سازمان های ایرانی

-1 مقدمه. 1

-2 مباني نظري پژوهش…. 3

-1-2 مفهوم همراستايي استراتژيک…. 3

-2-2 فرايند همراستايي استراتژيک…. 3

-3-2 مدل ها و چارچوب های همراستایی استراتژيک…. 4

-4-2 مدل بلوغ همراستايي استراتژيک…. 5

-1-4-2 تشريح سطوح پنجگانه مدل.. 5

-2-4-2 تشريح عوامل شش گانه بلوغ همراستايي استراتژيک لوفتمن: 7

پیشینه پروژه های فناوری اطلاعات… 8

عوامل حوزه نحوه اعمال اختيار/ مديريت… 8

عوامل حوزه مشاركت… 9

عوامل حوزه شايستگي هاي متمايز. 9

-5-2 ارزيابي مدل ها و چارچوه هاي همراستايي استراتژيک و انتخاه مدل مناسب تحقيق.. 11

-6-2 استراتژي كسب و كار. 11

-7-2 استراتژي سيستم هاي اطلاعاتي.. 12

منابع.. 13

 

 

-1 مقدمه

پديده ای که امروزه ازآن به عنوان فناوری اطلاعات يادمیشودتنهامحصول ظهوريک فناوری نوين درحوزه خاصی ازسازمان نیست،بلکه ناشی ازتحولی است که اثرات آن کلیه ابعاد سازمان را شامل میگردد. فناوری اطلاعات نقش استراتژيک درسازمانهای دانش محورکنونی برعهده داردوبه عنوان عامل توانمندسازسازمان درعرصه IT رقابت جهانی مطرح میباشد. به دلیل نقش حیاتی درسازمان،همراستايی استراتژيک اين فناوری باکسب وکارسازمان ازاهمیت ويژه ای برخورداراست.

در اقتصاد پويای کنونی، فناوری اطلاعات ابزار حیاتی شرکت ها در دستیابی به مزيت رقابتی و نو آوری محسوب می شود (دومان 2007). حجم سرمايه گذاری بر روی اين حوزه در طی دهه اخیر افزايش چشمگیری داشته است. ولی ازآنجاکه اکثرسرمايه گذاری های فناوری اطلاعات،همراستابااستراتژيهاومنابع کسب وکارنیستندمنشاتضادوکاهش کارايی واثربخشی شده اند ( اعرابی 1391) درحقیقت درطی سالهای اخیرحوزه IT

به صورت بخشی رشديافته است وبرنقش توانمندسازآن درحوزه کسب وکارکمترتوجه شده است. چنین رويکردی همراستايی IT وکسب وکاررادرابتدای لیست نگرانیهای  مديران ارشدقرارداده است وعلیرغم توجه مديران به مقوله همراستايی درطی 20  سال اخیر، اين هدف هنوز دور از دسترس است (پورصادق 1393)

 

فرمت وردد 13 صفحه

49,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.